Legal notice

Yritysnimi
Tämän verkkosivuston on luonut Ostrum Asset Management. Sitä hallinnoi ja päivittää Ostrum Asset Management.
Ostrum Asset Management

Asset management company regulated by AMF under n° GP-18000014 – Limited company with a share capital of 50 938 997 euros – Trade register n°525 192 753 Paris – VAT: FR 93 525 192 753 – Registered Office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris –

www.ostrum.com

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Autorité des Marchés Financiers (AMF)
17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02, Ranska

Päätoimittaja: Olivier Houix, viestintä : Stéphanie Kowalski.
Webhotelli: Alterway Hosting, 227 Bureaux de la colline, 1 rue Royale - Bât. D, 92210 Saint-Cloud

Ranska Puh.: +33 (0) 1 41 16 34 95

 

Yleiset käyttöehdot
Tätä verkkosivustoa ja sen sisältämiä tietoja voidaan käyttää vain, jos näitä käyttöehtoja noudatetaan kokonaisuudessaan.

Tällä verkkosivustolla mainitut tai annetut tiedot ovat luonteeltaan yleisiä, eikä niitä ole siten mukautettu henkilökohtaisiin tarpeisiisi tai erityisolosuhteisiin.

Ostrum Asset Managementilla on oikeus muuttaa milloin tahansa tämän verkkosivuston sisältämiä tietoja oman harkintavaltansa mukaisesti ilman ennakkoilmoitusta.

Ostrum Asset Management pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että julkaistut tiedot olisivat mahdollisimman täydellisiä, paikkansapitäviä, tarkkoja ja päivitettyjä. Ostrum Asset Management ei vastaa sivustolla olevista mahdollisista virheistä tai puutteista tai näiden tietojen käytöstä johtuvista mahdollisista vahingoista.

Jos kuitenkin ilmenee, että julkaistut tiedot sisältävät virheitä tai sivustolla ei julkaista odotettuja tietoja, Ostrum Asset Management sitoutuu korjaamaan tilanteen mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun sille on ilmoitettu näistä puutteista. Mahdollisista virheistä voi ilmoittaa osoitteeseen [email protected].
Sivustolla esitettyjä tuotteita ja palveluja koskeva varoitus
Vaikka tämän sivuston sisältämät tiedot (tekstit, graafiset esitykset ja asiakirjat) ovat peräisin luotettavista lähteistä, niitä ei voida missään nimessä pitää sijoitusneuvona. Vastaat myös täysin itse tämän sivuston käytöstäsi.

Jos haluat sijoittaa, kysy neuvoa asiainhoitajaltasi, joka auttaa sinua arvioimaan tarpeisiisi sopivat tuotteet ja kertoo sinulle myös mahdollisista riskeistä.

Jos jatkat sivuston käyttöä, Ostrum Asset Management ei vastaa mistään näiden tietojen nykyisestä tai tulevasta käytöstäsi. Tämän sivuston tietoja ei saa jakaa tai käyttää mikään henkilö tai yhteisö maassa tai oikeudenkäyttöalueella, jossa tällainen jakelu tai käyttö rikkoo laillisia tai säännönmukaisia määräyksiä, tai jos Ostrum Asset Managementin tai sen tytäryhtiöiden olisi sen vuoksi noudatettava näiden maiden tai oikeudenkäyttöalueiden rekisteröintivelvoitteita. Kaikkia tuotteita tai palveluja ei voida ehkä rekisteröidä tai niille ei voida ehkä antaa lupaa kaikissa maissa tai niitä ei voida asettaa kaikkien asiakkaiden saataville.
Tämän sivuston tiedot annetaan vain tiedotustarkoituksessa.
Tämän sivuston tiedot eivät muodosta ostotarjousta, arvopapereiden myyntipyyntöä, arvopaperin ostoa tai myyntiä koskevaa sijoitusneuvoa tai Ostrum Asset Managementin tai sen tytäryhtiöiden tarjousta tai pyyntöä, joka koskee sijoitusneuvon tai rahoituksellisen, laillisen, verotuksellisen tai sijoituspalvelun antamista tai arvopapereiden tai muiden rahoitusvälineiden ostoa tai myyntiä.

Ostrum Asset Management ja sen tytäryhtiöt eivät anna takuuta tai nimenomaista tai hiljaista vakuutusta siitä, että tämän verkkosivuston tiedot ovat paikkansapitäviä, täydellisiä tai ajantasaisia.

Kaikissa yhteissijoitusyrityksiin tehtävissä sijoituksissa on ensin luettava yksinkertaistettu rahastoesite/rahaston sijoittajalle annettava avaintiedote sekä vuosi- ja puolivuotiskertomukset, jos ne ovat saatavilla. Nämä asiakirjat ovat saatavilla joko tältä sivustolta tai suoraan asianomaisen yhteissijoitusyrityksen hallintayhtiöltä.
Kolmansien osapuolten tarjoukset ja mainokset
Kolmansien osapuolten tuotteita tai palveluja koskevat tarjoukset ja mainokset voidaan julkaista tällä verkkosivustolla mainospalkkeina (”bannerit”). Kun napsautat yhtä näistä ”bannereista”, siirryt kolmannen osapuolen verkkosivustolle. Ostrum Asset Management ei vastaa mistään kolmansien osapuolten mainosten sisällöstä ja tarjouksiin sovellettavista ehdoista, vaan niistä vastaavat yksinomaan kolmannet osapuolet. Jos haluat hyödyntää tällaisen tarjouksen tai tehdä jollakin tavalla sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa tai tehdä valituksen tällaisista tarjouksista tai mainoksista, sinun on otettava yhteyttä suoraan kolmanteen osapuoleen.
Verkkosivuston käytön jatkuvuus ja yhteensopivuus
Ostrum Asset Management tekee kaikkensa varmistaakseen tämän verkkosivuston käytön jatkuvuuden. Se ei kuitenkaan vastaa mistään vahingosta, joka voi aiheutua mahdollisista tahallisista tai tahattomista keskeytyksistä.

Ostrum Asset Management ei anna mitään takuuta verkkosivustolla olevien tiedostojen yhteensopivuudesta infrastruktuurin ja materiaalisi kanssa. Sinulla on käyttäjänä oltava asianmukaiset tietotekniikkalaitteet sekä tarvittavat ohjelmistot, mukaan lukien turvallisuusohjelmistot (palomuuri, virustentorjuntaohjelma).
Teollis – ja tekijänoikeudet
Käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti, että hänelle annetut tiedot ovat nyt ja tulevaisuudessa Ostrum Asset Managementin tai sen kumppaneiden omaisuutta, kuten verkkosivustolla mainitaan. Tekstit, piirrokset, valokuvat, kuvat, tiedot, toiminimet ja toimialuenimet, tavaramerkit, logot ja muut elementit on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla.

Kukaan ei saa jäljentää tai levittää niitä julkisesti ilman Ostrum Asset Managementin nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa, jollei tekijäoikeuslaissa tai sitä sivuavissa laeissa muuta säädetä. Sinulla on käyttäjänä esimerkiksi oikeus ladata tietoja tältä verkkosivustolta ja jäljentää niitä yksityiseen käyttöön sekä levittää niitä ilmaiseksi perhepiirissä.

Jos Ostrum Asset Management antaa sinulle luvan rekisteröidä verkkosivustolle omia tietojasi tai kuviasi, et voi lähettää verkkosivustolle teollis- ja tekijänoikeuksilla suojattuja teoksia, jollei sinulla ole näitä oikeuksia tai kaikkia tarvittavia lupia niiden hyödyntämiseksi verkkosivustolla. Kun rekisteröit tietosi tai omat valokuvasi verkkosivustolle, annat Ostrum Asset Managementille nimenomaisesti oikeuden julkaista nämä tiedot tai valokuvat verkkosivustolla ilman mitään korvausta. Käyttäjä takaa kaikissa tapauksissa, etteivät kolmannet osapuolet voi esittää mitään vaateita Ostrum Asset Managementille.
Linkit kolmansien osapuolten hallinnoimiin verkkosivustoihin
Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten hallinnoimiin verkkosivustoihin. Nämä linkit lisätään verkkosivustolle vain tiedotustarkoituksessa. Ostrum Asset Management ei takaa mitenkään tällaisten verkkosivustojen sisältöä, laatua tai kattavuutta, eikä se siten vastaa niistä. Linkki kolmannen osapuolen verkkosivustolle ei tarkoita sitä, että Ostrum Asset Management on tehnyt yhteistyösopimuksia tämän kolmannen osapuolen kanssa tai että Ostrum Asset Management hyväksyy tällaisilla verkkosivustoilla julkaistut tiedot.
Verkkosivuston luvaton käyttö
Sitoudut tämän verkkosivuston käyttäjänä etenkin siihen, ettet
- käytä tällä verkkosivustolla julkaistuja tietoja laittomasti,
- käytä tätä verkkosivustoa siten, että se vahingoittaa tai muuttaa verkkosivustoa tai keskeyttää tai haittaa sen toimintaa jollakin tavalla,
- käytä tätä verkkosivustoa tietotekniikkavirusten välittämiseen tai lähettämiseen tai laittoman tai jollakin tavoin sopimattoman ja etenkin loukkaavan, siveettömän tai uhkaavan materiaalin välittämiseen tai lähettämiseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta,
- käytä tätä verkkosivustoa siten, että se loukkaa luonnollisen henkilön, oikeushenkilön tai yhdistyksen oikeuksia ja etenkin yksityiselämän kunnioittamista koskevia oikeuksia sekä teollis- ja tekijänoikeuksia, näihin kuitenkaan rajoittumatta,
- käytä tätä verkkosivustoa materiaalin lähettämiseen tai välittämiseen myynninedistämis- tai mainostarkoituksessa.

Ostrum Asset Management varaa oikeuden antaa käyttäjälle virallisen ilmoituksen ja/tai toimia oikeudenkäynnissä asianomistajana, jos sen tai kolmansien osapuolten etuja loukataan rikkomalla edellä mainittuja määräyksiä tai jollakin muulla tavalla.

Henkilötiedot

Ostrum Asset Managementin suorittama henkilötietojen (”Henkilötiedot”) käsittely noudattaa voimassa olevia lakisääteisiä vaatimuksia, erityisesti asetuksen (EU) 2016/679 (josta tavallisesti käytetään nimitystä "yleinen tietosuoja-asetus" tai "GDPR"), ”tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia koskevan 6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78–17” ja ”digitaalista tasavaltaa koskevan 7. lokakuuta 2016 annetun lain nro 2016–1321” osalta.
Suojaamme henkilötietosi käydessäsi verkkosivustolla https://www.ostrum.com/ (”Verkkosivusto”). Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tiedottaa sinua selkeästi ja täsmällisesti suorittamastamme tietojenkäsittelystä käydessäsi verkkosivustollamme.

1-    Miksi keräämme henkilötietojasi?
Ostrum Asset Management kerää henkilötietoja jatkuviin toimintoihin liittyvistä tietyistä oikeudellisista ja määritetyistä syistä. Rekisterinpitäjänä verkkosivustonsa käytön kautta tietoja keräävän Ostrum Asset Managementin tavoitteet ovat:

  • Sivuston moitteettoman toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden tallennus;
  • Käyttäjän tilauspalvelujen hyödyntämiseksi vapaaehtoisesti luovuttamien tietojen käsitteleminen;

Lisätietoja "Evästeet" -osiossa.

2-    Perustaltaan laillinen ja rajoitettu tietojenkeräys vain ehdottoman välttämättömiin tarkoituksiin
Rekisterinpitäjänä” Ostrum Asset Management varmistaa toteuttamansa käsittelyn laillisuuden huolehtimalla, että henkilötietojesi käsittelyyn liittyvä oikeusperusta määritetään aina tapauskohtaisesti. Tärkeimmät verkkosivuston toimintaan liittyvät oikeudelliset perustat ovat:

OIKEUSPERUSTA

KÄSITTELYN TARKOITUS

 

Suostumuksesi

Tilaustarjouksemme hyväksyessäsi tai yhteyslomakkeella meille vapaaehtoisesti luovuttamiesi tietojen käsittely, jotta voit vastaanottaa julkaisujamme

 

Ostrum Asset Managementin oikeutettu etu

 

Sivuston moitteettoman toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden tallennus (lisätietoja "Evästeet"-osiossa)

Ostrum Asset Managementin verkkosivustollaan suorittama käsittely rajoittaa henkilötietojen keräämisen vain ehdottoman välttämättömään. Vain tiedonkäsittelyn tavoitteiden kannalta olennaisia, asianmukaisia ja riittäviä tietoja käsitellään.

3-    Kerättävien tietojen tyypit
Käsiteltävien tunnistetietojen määrä ja tyyppi vaihtelevat verkkosivustolla kulloinkin suoritettavan käsittelyn mukaan. Esimerkiksi tilauspalvelumme yhteydessä käytetään nimeäsi tai sähköpostiosoitettasi, jonka olet vapaaehtoisesti meille antanut.
Kaikissa tapauksissa kerätään vain kulloisenkin tiedonkäsittelyn kannalta olennaisia, asianmukaisia ja riittäviä tietoja.

4-    Tietojen säilyttämisaika
Ostrum Asset Managementin keräämien ja käsittelemien henkilötietojen säilytysajat ovat rajalliset, ja ne määritetään tapauskohtaisesti käsittelyn tarkoituksesta ja lakisääteisistä vaatimuksista (tietosuojan tarkastuslaitoksen [CNIL] suositukset, lainsäädännölliset säännökset jne.) riippuen. Tietokoneellesi tallennettuja verkkosivuston käytön kannalta "välttämättömiä" evästeitä ei säilytetä yhtä kuukautta pitempää aikaa. Tietoja, jotka luovutat meille vapaaehtoisesti hyväksyessäsi tilaustarjouksemme, säilytetään vain aika, jonka olet liittyneenä.

5-    Henkilötietojesi suojaus
Ostrum Asset Management suojaa henkilötietosi teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Haltuumme uskomiesi tietojen käytettävyys, koskemattomuus ja luottamuksellisuus suojataan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Näillä toimenpiteillä varmistamme, että kolmannet osapuolet eivät pääse vahingoittamaan tai vääristämään henkilötietojasi eivätkä edes katsomaan niitä ilman lupaamme.
Väärinkäyttötapauksessa olemme velvoitettuja ilmoittamaan tapahtuneesta tietosuojan tarkastuslaitokselle ja tiedottamaan sinua asiasta mahdollisimman pian.

6-    Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Tietojen vastaanottajat (”Vastaanottajat”) saavat tietosi aina perustelluista syistä. Henkilötietojasi luovutetaan, kun se on verkkosivustomme käytön jatkamisen kannalta välttämätöntä, tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Emme missään tapauksessa myy tai vuokraa henkilötietojasi.
Kun kolmannelle osapuolelle myönnetään pääsy tietojärjestelmäämme, myönnetyt oikeudet rajoittuvat tiukasti toimialaan (vähimpien oikeuksien periaate). Kolmannen osapuolen kaikki toimet ovat jäljitettävissä, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat sille uskotun tehtävän mukaiset.

7-    Oikeutesi
Sinulla on oikeus pyytää tapauksesta riippuen:

  • Pääsyä Ostrum Asset Managementin hallussa oleviin henkilötietoihisi;
  • Niiden oikaisua: voit pyytää Ostrum Asset Managementin hallussa olevien tietojesi oikaisua, jos ne ovat epätarkkoja, vanhentuneita tai virheellisiä;
  • Niiden poistamista (”tiedonpoisto-oikeus”): oikeuksiisi kuuluu, että Ostrum Asset Management poistaa sinua koskevat tiedot lain mukaisesta syystä. Jos tiettyjä kerättyjä tietoja ei esimerkiksi enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty;
  • Suostumuksen peruuttamista: liittyen tähän jälkimmäiseen perustuvaan käsittelyyn;
  • Tietojesi siirrettävyyttä digitaalisessa muodossa: tämä oikeus koskee vain tapausta, jossa henkilötietosi ovat itsesi toimittamia ja käsitellään suostumuksesi tai sopimuksen täyttämisen perusteella;
  • Tietojesi käsittelyn vastustamista: voit vastustaa tietojesi käsittelyä milloin tahansa erityistilanteeseesi liittyvistä syistä;
  • Tietojesi käsittelyn rajoittamista: kun uskot, että Ostrum Asset Managementin hallussaan pitämät henkilötietosi ovat epätarkkoja;
  • Tietojen säilyttämistä, poistamista ja välittämistä kuoleman jälkeen koskevien ohjeitten määrittämistä.

Pyrimme vastaamaan pyyntöihin mahdollisimman nopeasti. Tapauksesta riippuen sinua voidaan pyytää liittämään pyyntöösi todiste henkilöllisyydestäsi.

8-    Oikeuksien käyttäminen
Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä Ostrum Asset Managementin tietosuojavastaavalle (”DPD”) kirjeen, jossa on mukana todiste henkilöllisyydestäsi, osoitteeseen:
Ostrum Asset Management
43 Avenue de Pierre Mendes France
75648 Paris Cedex 13 France
Tai sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]
Henkilötietojesi suojaaminen ja oikeuksiesi toteutuminen ovat Ostrum Asset Managementin painopistealueita. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi, kehotamme sinua ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaamme, jotta voimme puuttua huolenaiheisiisi. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle (Ranskassa ”CNIL”).

9 – Sanasto
Henkilötiedot
Tiedot, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön viitaten erityisesti johonkin tunnisteeseen, kuten nimeen, tunnistenumeroon, sijaintitietoihin tai online-tunnisteeseen.
Käsittely
Toiminto tai toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista;
Vastaanottaja
Luonnollinen tai juridinen henkilö, viranomainen, palvelu tai muu elin, joka vastaanottaa henkilötietoja.
Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaavaan viitataan myös lyhenteellä "DPD". Ensisijainen yhteyshenkilösi, jos haluat kysyä Ostrum Asset Managementin suorittamista käsittelyistä. Hän on myös toimivaltainen yhteyshenkilösi oikeuksiesi käyttämiseen liittyvissä asioissa.
Rekisterinpitäjä
Tietojasi keräävä ja käsittelevä organisaatio, joka myös määrittelee käsittelyn keinot ja tarkoitukset.
Tietosuojan tarkastuslaitos
Tietosuojan tarkastuslaitos (CNIL) on henkilötietojen suojaamisesta vastaava Ranskan viranomainen. Se tukee yrityksiä käyttöönotossa ja auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan henkilötietojaan ja käyttämään oikeuksiaan.

Autorité des Marchés Financiers - viranomaisen sovittelu
Autorité des Marchés Financiers - viranomaisella on sovittelija, jonka puoleen kuka tahansa asianomainen (luonnollinen tai oikeushenkilö) voi kääntyä henkilökohtaisessa riita-asiassa tämän viranomaisen toimivallan eli rahoitussijoitusten rajoissa.

Postia voi lähettää myös seuraavaan osoitteeseen:
Médiateur de l’AMF
Autorité des marchés financiers
17 place de la Bourse
75082 PARIS CEDEX 02, RANSKA

Sovittelupyyntölomake on saatavilla myös AMF:n verkkosivustolta (www.amf-france.org)