Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

Mededeling Natixis Actions US Value

19.01.2018

Natixis Asset Management informeert de houders van deelbewijzen van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Natixis Actions US Value over de naamswijziging van de gedelegeerde beheermaatschappij, over de wijziging van de kenmerken van deelbewijs N, over de oprichting van een nieuw deelbewijs H-N in euro, afgedekt tegen het wisselkoersrisico EUR tegen USD, en de oprichting van een nieuw deelbewijs N in euro.

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.