Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

MIROVA FUNDS

27.11.2017

De aandeelhouders van MIROVA Funds worden uitgenodigd om de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap bij te wonen, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op 17 januari 2018 om 10.00 uur.

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.