Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

Er worden wijzigingen aangebracht in het GBF NATIXIS ACTIONS US GROWTH

23.05.2014

Wijziging van de berekeningswijze van de liquidatiewaarde

Wij informeren de houders van deelbewijzen van het GBF NATIXIS ACTIONS US GROWTH (deelbewijs R USD: FR0010236877, deelbewijs R EUR: FR0011600410, deelbewijs H-R (euro afgedekt): FR0011010149, deelbewijs I USD: FR0010256404, deelbewijs I EUR: FR0011545524, deelbewijs N USD: FR0011545557) dat vanaf 2 juni 2014 de liquidatiewaarde van elke categorie van deelbewijzen zal worden berekend op elke beursdag in New York, naast de beursdagen in Parijs (Euronext-markten), met uitzondering van feestdagen in Frankrijk en de Verenigde Staten.

De andere kenmerken van deze ICBE blijven gelijk.

De juridische documentatie van de ICBE die al haar kenmerken beschrijft, is beschikbaar bij NATIXIS ASSET MANAGEMENT en op de website nam-service-clients@am.natixis.com.
Zij kan ook binnen een week naar u worden opgestuurd na een schriftelijk verzoek aan:
• NATIXIS ASSET MANAGEMENT
“Service Clients”
21, Quai d’Austerlitz
75013 - PARIJS
• of via nam-service-clients@am.natixis.

Het volledig prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie, en de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij CACEIS NETHERLANDS N.V, De ruyterkade 6-i, 1013 AA, Amsterdam, Netherlands.

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.