Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

Notice to shareholder - 2015

26.11.2015

Oprichting van een aandeel SN(C) voor de SICAV Natixis Souverains Euro

Wij brengen de aandeelhouders van de SICAV Natixis Souverains Euro (aandeel R(C): FR0000003196, aandeel R(D): FR0000171233, aandeel I(C): FR0010655456, aandeel N(C): FR0011505098 en aandeel UNICREDIT: FR0012872083*) op de hoogte van de oprichting van een nieuwe aandelencategorie 'SN(C)*', open voor alle inschrijvers en meer bepaald bestemd voor aandeelhouders die beleggen via een NGAM-distributeur.

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd

More
02.11.2015

Informatie aan de aandeelhouders van de BEVEK MIROVA FUNDS (hierna de “BEVEK”) op datum van 2 november 2015

De aandeelhouders van de volgende Subfondsen van de BEVEK: MIROVA GLOBAL TRANSITION ENERGY EQUITY FUND, MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND, MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND, MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND en MIROVA EUROPE REAL ESTATE SECURITIES FUND worden hierbij op de hoogte gebracht van de volgende wijzigingen:

More
30.09.2015

Oproeping

De aandeelhouders van NATIXIS AM Funds worden uitgenodigd om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van de SICAV  bij te wonen, die zal plaatsvinden op het kantoor van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op 9 oktober 2015 om 10.00 uur.

More
06.08.2015

Oprichting van een aandeel UNICREDIT voor de SICAV Natixis Souverains Euro

Wij brengen de aandeelhouders van de SICAV Natixis Souverains Euro (aandeel R (C): FR0000003196, aandeel R (D): FR0000171233, aandeel I (C): FR0010655456 en aandeel N (C): FR0011505098) op de hoogte van de oprichting van een nieuwe aandelencategorie* 'UNICREDIT', open voor alle inschrijvers en meer bepaald bestemd voor Unicredit.
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd

More
21.07.2015

OPROEPINGSBERICHT

NATIXIS SOUVERAINS EURO

More
18.06.2015

OPROEPINGSBERICHT voor de aandeelhouders van het fonds Natixis Souverains Euro

De aandeelhouders van de vennootschap worden opgeroepen voor een gewone algemene vergadering, op het hoofdkantoor, op 17 juli 2015 om 9 uur. Na afloop van deze vergadering zal op eerste oproeping een buitengewone algemene vergadering plaatsvinden om te beraadslagen over de onderstaande agenda's.
Bij gebrek aan quorum op de buitengewone algemene vergadering zullen de aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd voor een nieuwe vergadering op 31 juli 2015 om 9 uur.

More
07.05.2015

De aandeelhouders van MIROVA Funds worden uitgenodigd om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders bij te wonen

MIROVA FUNDS
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Groothertogdom Luxemburg
R.C Luxembourg B 148004

OPROEPING

Luxembourg, 30 april 2015

More
23.02.2015

Bericht aan de houders van deelbewijzen van de ICBE NATIXIS ACTIONS US VALUE

Wijziging van de fractionering van 2 deelbewijzen van de ICBE:

More
15.01.2015

NATIXIS AM FUNDS

Natixis Asset Management FUNDS

More

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.