Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

Oprichting van een aandeel SN(C) voor de SICAV Natixis Souverains Euro

26.11.2015

Wij brengen de aandeelhouders van de SICAV Natixis Souverains Euro (aandeel R(C): FR0000003196, aandeel R(D): FR0000171233, aandeel I(C): FR0010655456, aandeel N(C): FR0011505098 en aandeel UNICREDIT: FR0012872083*) op de hoogte van de oprichting van een nieuwe aandelencategorie 'SN(C)*', open voor alle inschrijvers en meer bepaald bestemd voor aandeelhouders die beleggen via een NGAM-distributeur.

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd

Dit aandeel heeft de volgende kenmerken:
- ISIN-code: FR0013029113*
- Bestemming van de uitkeerbare bedragen: kapitalisatie
- Uitdrukkingsvaluta: euro
- Fractionering in tienduizendsten van een aandeel
- Minimuminleg: 60.000.000 euro
- Minimumbedrag voor vervolgbeleggingen: één tienduizendste van een aandeel
- Initiële intrinsieke waarde: 1.000 euro
- Maximale inschrijvingsvergoeding die niet toekomt aan de SICAV: geen
- Maximale terugkoopvergoeding die niet toekomt aan de SICAV: geen
- Maximale beheerkosten: 0,36% all-in
- Prestatievergoeding: geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd


Deze oprichting zal in werking treden op 30 november 2015.

De andere kenmerken van de SICAV blijven dezelfde.

De Documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID) en het Prospectus die de kenmerken van de ICBE beschrijven zijn beschikbaar:

- bij de beheermaatschappij, op schriftelijk verzoek aan :

NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Direction 'Service Clients'
Immeuble Grand Seine, 21, quai d’Austerlitz
75634 Paris Cedex 13

Deze documenten zullen naar u worden opgestuurd binnen een termijn van acht werkdagen;

- per e-mail naar: nam-service-clients@am.natixis.com;

- of op de website van de beheermaatschappij: www.nam.natixis.com;

- en bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands.

 

Oprichting van een aandeel SN(C) voor de SICAV Natixis Souverains Euro (pdf)

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.