Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

OPROEPINGSBERICHT voor de aandeelhouders van het fonds Natixis Souverains Euro

18.06.2015

De aandeelhouders van de vennootschap worden opgeroepen voor een gewone algemene vergadering, op het hoofdkantoor, op 17 juli 2015 om 9 uur. Na afloop van deze vergadering zal op eerste oproeping een buitengewone algemene vergadering plaatsvinden om te beraadslagen over de onderstaande agenda's.
Bij gebrek aan quorum op de buitengewone algemene vergadering zullen de aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd voor een nieuwe vergadering op 31 juli 2015 om 9 uur.

 

Lees de OPROEPINGSBERICHT

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.