Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

OPROEPINGSBERICHT

30.03.2016

De aandeelhouders van NATIXIS AM Funds (hierna de “SICAV”) worden uitgenodigd om de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de SICAV (de “Buitengewone Algemene Vergadering”) bij te wonen, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op 11 april 2016 om 10.00 uur

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.