Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

OPROEPINGSBERICHT

21.07.2015

NATIXIS SOUVERAINS EURO
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht
Hoofdkantoor: 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIJS
Initieel maatschappelijk kapitaal: 45.735.620 euro
393 631 593 RCS PARIS

OPROEPINGSBERICHT

De aandeelhouders van de vennootschap worden op de hoogte gebracht van het feit dat de buitengewone algemene vergadering van vrijdag 17 juli 2015 om 10 uur, niet geldig heeft kunnen beraadslagen omdat het vereiste quorum niet werd bereikt.
De aandeelhouders worden dus opnieuw opgeroepen voor een tweede buitengewone algemene vergadering, op vrijdag 31 juli 2015 om 9 uur; op het hoofdkantoor, om te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA

- Update van artikelen 11 en 25 van de statuten van de SICAV conform AMF-richtlijn DOC-2011-19, gewijzigd op 8 januari 2015,
- Algemene harmonisering van de statuten met de voorbeeldstatuten van de AMF,
- Volmachten voor het uitvoeren van formaliteiten.

Ledere aandeelhouder kan, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit, deelnemen aan deze vergadering of kan er zich laten vertegenwoordigen door zijn/haar echtgenoot/-note, de partner waarmee hij/zij een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten of een andere aandeelhouder. Enkel de aandeelhouders die onderhavige hoedanigheid kunnen aantonen zullen worden toegelaten tot deze vergaderingen, zullen er kunnen worden vertegenwoordigd of zullen er via correspondentie kunnen stemmen:

- de houders van aandelen op naam die ingeschreven zijn in het register van de vennootschap twee dagen voor de datum van de vergadering.
- de houders van aandelen aan toonder die met inachtneming van dezelfde termijn een participatiebewijs hebben verstuurd, bezorgd door de bevoegde tussenpersoon, dat de boekhoudkundige registratie van de op een rekening ingeschreven aandelen vaststelt.

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan deze vergadering ontvangen na verzoek daartoe een toegangskaart.

Aandeelhouders die de vergaderingen niet zelf kunnen bijwonen, kunnen kiezen uit een van de volgende drie mogelijkheden:

- Een volmacht verlenen aan zijn/haar echtgenoot/-note, de partner waarmee hij/zij een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten of een andere aandeelhouder;
- Een volmacht verlenen aan de vennootschap zonder opgave van volmachthouder;
- Stemmen via correspondentie.

Een formulier om te stemmen via correspondentie of via volmacht staat ter beschikking van de aandeelhouders die daar uiterlijk zes dagen voor de vergadering om verzoeken via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan NATIXIS Asset Management, 21 quai d’Austerlitz -75013 PARIJS of bij het centralisatiekantoor CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherland. Om te kunnen worden verwerkt, moeten deze formulieren minstens twee dagen voor de vergadering toekomen bij NATIXIS Asset Management.
De bijgewerkte prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de meest recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV en bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands.


De raad van bestuur

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.