Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

NATIXIS SOUVERAINS EURO

11.04.2014

NATIXIS SOUVERAINS EURO

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
Initieel maatschappelijk kapitaal: 45.735.620 euro
Hoofdkantoor: Immeuble Grand Seine
21 quai d’Austerlitz 75013 PARIJS
393 631 593 R.C.S. PARIS

Mededeling aan de aandeelhouders: Precisering van het minimale bedrag voor bijstortingen voor de SICAV Natixis Souverains Euro (FR0000003196– FR0000171233 – FR0010655456 – FR0011505098)

Wij delen de aandeelhouders van de SICAV Natixis Souverains Euro (FR0000003196– FR0000171233 – FR0010655456 – FR0011505098) mee dat per 16 april 2014 het minimale bedrag voor bijstortingen is gepreciseerd.

Minimumbedrag voor bijstortingen:
- ”RC”-aandelen: FR0000003196: één tienduizendste van een aandeel;
- ”RD”-aandelen: FR0000171233: één tienduizendste van een aandeel;
- “I”-aandelen: FR0010655456: één tienduizendste van een aandeel;
- “N”-aandelen: FR0011505098: één tienduizendste van een aandee;l

Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 16 april 2014.
De andere kenmerken van de SICAV blijven gelijk.
De juridische documentatie van de UCIT die alle kenmerken beschrijft, is beschikbaar bij NATIXIS ASSET MANAGEMENT en op de website www.am.natixis.com. Zij kan u ook binnen de week worden toegestuurd na schriftelijk verzoek aan:


• NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Immeuble Grand Seine
21, Quai d’Austerlitz
75634 Paris cedex 13, Frankrijk

of via nam-service-clients@am.natixis.com


De bijgewerkte prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de meest
recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV.

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.