Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

NATIXIS SOUVERAIN EURO

04.07.2016

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 JULI 2016

  • Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de accountant inzake de boekjaren afgesloten op 31 maart 2016;
  • Kennisneming van het bijzonder verslag van de accountant betreffende de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel L 225-38 van het handelswetboek;
  • Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening, decharge aan de bestuurders;
  • Bestemming van het resultaat van het boekjaar;
  • Volmachten.

Convening notice and proxy form

Oproeping

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.