Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

'NATIXIS AM FUNDS'

19.01.2016

Geachte mevrouw, geachte heer,

De Sicav 'Natixis AM Funds' wordt beheerd door Natixis Asset Management, een beleggingsbeheervennootschap van BPCE Group. Natixis Asset Management heeft beslist om de volgende wijzigingen aan te brengen in het Prospectus van de Sicav.

De hierna beschreven wijzigingen zullen van kracht worden op 19 februari 2016.

De documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KIID), het prospectus van het Fonds, de statuten en de meest recente periodieke verslagen die de kenmerken van het Fonds gedetailleerd beschrijven, zijn kosteloos verkrijgbaar:

• Op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management

NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Immeuble Grand Seine
21 Quai d’Austerlitz
75634 Paris Cedex 13, Frankrijk

Deze zullen binnen één week na ontvangst van een schriftelijk verzoek naar u worden verzonden;

• op de website www.nam.natixis.com

• en bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6  1013 AA Amsterdam, Netherlands.

 

Luxemburg, 19 januari 2016

Voor de raad van bestuur van 'Natixis AM Funds'.

 

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS (pdf)

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.