Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

Mededeling aan de aandeelhouders van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) Mirova Green Bond-Global naar Frans recht

26.07.2016

(Aandeel I/C (EUR) : FR0010532044, Aandeel I/D (EUR): FR0010532051, Aandeel R/C (EUR): FR0010680561*, Aandeel R/D (EUR): FR0012916690*, Aandeel SI/C (EUR): FR0012916237, Aandeel SI/D (EUR): FR0012916245, Aandeel N/C (EUR): FR0012916252, Aandeel N/D (EUR): FR0012916260, Aandeel I/C (H-USD): FR0012916278*, Aandeel I/D (H-USD): FR0012916286*, Aandeel N/C (H-USD): FR0012916294*, Aandeel N/D (H-USD): FR0012916310*, Aandeel N/C (H-CHF): FR0012916328*, Aandeel N/D (H-CHF): FR0012916336*

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.

Verlaging van de beleggingsbeperking in effectiseringsinstrumenten en stopzetting van het gebruik van CDS'en

Wij brengen de aandeelhouders van de Mirova Green Bond-Global op de hoogte van de volgende wijzigingen in hun SICAV:

Verlaging van de beleggingsbeperking voor effectiseringsinstrumenten (Asset Backed Securities): de SICAV zal kunnen beleggen in genoteerde 'Asset Backed Securities' die door Mirova als green bonds worden beschouwd, binnen een globale limiet van maximaal 20% van het nettovermogen in plaats van de huidige 40%. De beperkingen per rating worden afgeschaft.


Stopzetting van het gebruik van Credit Default Swaps (CDS'en): de SICAV zal niet langer gebruikmaken van CDS'en, zowel wat afdekking als blootstelling betreft.

Deze wijzigingen zullen in werking treden op 1 augustus 2016. De andere kenmerken van de SICAV blijven dezelfde.
De documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID) en het Prospectus die de kenmerken van de ICBE beschrijven zijn gratis beschikbaar:

- bij de beheermaatschappij, op schriftelijk verzoek aan MIROVA, Immeuble Grand Seine,  21, quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Deze documenten zullen naar u worden opgestuurd binnen een termijn van acht werkdagen;

- op verzoek via e-mail naar: nam-service-clients@am.natixis.com;

- of op de website van de beheermaatschappij: www.mirova.com;

- of   bij   het   centralisatiekantoor   CACEIS   Netherlands   N.V,   De   Ruijterkade 6 1013  AA Amsterdam, Netherland.

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.