Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

Bericht aan de houders van deelbewijzen van de ICBE NATIXIS ACTIONS US VALUE

23.02.2015

Wijziging van de fractionering van 2 deelbewijzen van de ICBE:

Wij brengen de houders van deelbewijzen van het GBF NATIXIS ACTIONS US VALUE (deelbewijs R USD: FR0010236893, deelbewijs R-E EUR: FR0010619882, deelbewijs R-U USD: FR0011061811, deelbewijs H-R EUR (afgedekt in euro): FR0011146786, deelbewijs I-E EUR: FR0010619890, deelbewijs I USD: FR0010256412, deelbewijs H-I EUR (afgedekt in euro): FR0010796409 en deelbewijs N USD: FR0011560135) ervan op de hoogte dat vanaf 26 februari 2015 de deelbewijzen R en R-E zullen worden gefractioneerd in tienduizendsten van een deelbewijs, zoals voor de andere bestaande deelbewijzen het geval is.


De andere kenmerken van deze ICBE blijven gelijk.


De juridische documenten van de ICBE waarin al haar kenmerken beschreven zijn, zijn beschikbaar op de volgende manieren:


   - Op de maatschappelijke zetel van Natixis Asset Management, Direction Service Clients, 21 quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Deze documenten zullen op schriftelijk verzoek aan u worden opgestuurd binnen een termijn van acht werkdagen.


   - Door een e-mail te sturen naar nam-service-clients@am.natixis.com


   - En op website van de beheermaatschappij: www.nam.natixis.com


   - De bijgewerkte prospectus van 26 februari 2015, de essentiële beleggersinformatie, de reglement en de meest recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij CACEIS Nederland, De Ruyterkade 6-i, 1013 AA, Amsterdam, Nederland.

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.