Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

Ilmoitus Natixis Actions US Value

19.01.2018

Natixis Asset Management tiedottaa Natixis Actions US Value -sijoitusrahaston osuuden-omistajia valtuute-tun rahastoyhtiön nimen muutoksesta, N*-osuuksien ominaisuuksien muutoksesta, uuden euromääräisen, euron ja Yhdysvaltain dollarin osalta valuuttariskisuojatun H-N*-osuuslajin luomisesta sekä uuden euromääräisen N*-osuuslajin luomisesta.

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.