Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

Ilmoitus NATIXIS ACTIONS US VALUE -yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajille

23.02.2015

Muutos koskien yhteissijoitusyrityksen kahden osuuden jakamista:

FCP NATIXIS ACTIONS US VALUE -sijoitusrahaston osuudenomistajille (R USD -osuus: FR0010236893, R-E EUR -osuus: FR0010619882, R-U USD -osuus: FR0011061811, H-R EUR -osuus (eurosuojattu): FR0011146786, I-E EUR -osuus: FR0010619890, I USD -osuus: FR0010256412, H-I EUR -osuus (eurosuojattu): FR0010796409 ja N USD -osuus: FR0011560135*) ilmoitetaan, että 26. helmikuuta 2015 alkaen R- ja R-E-osuudet jaetaan kymmeneen tuhannesosaan kuten muut olemassa olevat osuudet.
* Luokka ei ole rekisteröity SUOMI


Yhteissijoitusyrityksen muut ominaisuudet pysyvät ennallaan.


Yhteissijoitusyrityksen oikeudelliset asiakirjat, joissa ominaisuudet kuvaillaan kokonaisuudessaan, ovat saatavana


  - Natixis Asset Management -yhtiön toimipaikasta osoitteesta Direction Service Clients, 21 quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Nämä asiakirjat lähetetään osuudenomistajalle kirjallisesta pyynnöstä kahdeksan työpäivän kuluessa.


   - Sähköpostitse seuraavasta osoitteesta: nam-service-clients@am.natixis.com


   - Ja rahastoyhtiön verkkosivuilta: www.nam.natixis.com


   - 26. helmikuuta 2015 päivätty sijoitusmuistio, sijoittajien avaintietoesitteet, selvitys sekä vuosi- ja osavuosikatsaukset voidaan hankkia veloituksetta rahastoyhtiön pääkonttorilta.

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.