Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment

Notice to shareholder

AVIS MIROVA FUNDS

20.04.2018

Nous vous adressons ce courrier au nom de la SICAV dont la gestion est assurée par Ostrum Asset Management, une société de gestion du Groupe BPCE.

More

Avis : Sicav Natixis Souverains Euro

30.01.2018

Publication des modifications apportées au prospectus conformément à l’article 133 alinéa 3 OPCC.

More

Mededeling Natixis Actions US Value

19.01.2018

Natixis Asset Management informeert de houders van deelbewijzen van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Natixis Actions US Value over de naamswijziging van de gedelegeerde beheermaatschappij, over de wijziging van de kenmerken van deelbewijs N, over de oprichting van een nieuw deelbewijs H-N in euro, afgedekt tegen het wisselkoersrisico EUR tegen USD, en de oprichting van een nieuw deelbewijs N in euro.

More

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.