Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

Oprichting van een aandeel SN(C) voor de SICAV Natixis Souverains Euro

26.11.2015

Wij brengen de aandeelhouders van de SICAV Natixis Souverains Euro (aandeel R(C): FR0000003196, aandeel R(D): FR0000171233, aandeel I(C): FR0010655456, aandeel N(C): FR0011505098* en aandeel UNICREDIT: FR0012872083*) op de hoogte van de oprichting van een nieuwe aandelencategorie 'SN(C)*', open voor alle inschrijvers en meer bepaald bestemd voor aandeelhouders die beleggen via een NGAM-distributeur.

* Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België

Dit aandeel heeft de volgende kenmerken:
- ISIN-code: FR0013029113*
- Bestemming van de uitkeerbare bedragen: kapitalisatie
- Uitdrukkingsvaluta: euro
- Fractionering in tienduizendsten van een aandeel
- Minimuminleg: 60.000.000 euro
- Minimumbedrag voor vervolgbeleggingen: één tienduizendste van een aandeel
- Initiële intrinsieke waarde: 1.000 euro
- Maximale inschrijvingsvergoeding die niet toekomt aan de SICAV: geen
- Maximale terugkoopvergoeding die niet toekomt aan de SICAV: geen
- Maximale beheerkosten: 0,36% all-in
- Prestatievergoeding: geen

* Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België

 

Deze oprichting zal in werking treden op 30 november 2015.

De andere kenmerken van de SICAV blijven dezelfde.

De Documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID) en het Prospectus die de kenmerken van de ICBE beschrijven zijn beschikbaar:

- bij de beheermaatschappij, op schriftelijk verzoek aan :
 

NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Direction 'Service Clients'
Immeuble Grand Seine, 21, quai d’Austerlitz
75634 Paris Cedex 13.
 

Deze documenten zullen naar u worden opgestuurd binnen een termijn van acht werkdagen;

- per e-mail naar: nam-service-clients@am.natixis.com;

- of op de website van de beheermaatschappij: www.nam.natixis.com.

De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie in het Nederlands en het Frans, en de statuten en de laatste periodieke verslagen in het Engels, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, en op de website www.nam.natixis.com (selecteer België, “All Funds”).
 

NATIXIS SOUVERAINS EURO
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht
Hoofdkantoor: 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIJS
Initieel maatschappelijk kapitaal: 45.735.620 euro
393 631 593 RCS PARIS
 

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd en de www.nam.natixis.com (selecteer België, “All Funds”).

De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.

 

Oprichting van een aandeel SN(C) voor de SICAV Natixis Souverains Euro (pdf)

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.