Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

Natixis Souverains Euro

16.07.2014

NATIXIS SOUVERAINS EURO
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht
Hoofdkantoor: 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIJS
Initieel maatschappelijk kapitaal: 45 735 620 euro
393 631 593 RCS PARIS

OPROEPINGSBERICHT

De aandeelhouders van de vennootschap worden op de hoogte gebracht van het feit dat de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 15 juli 2014 om 9 uur, niet geldig heeft kunnen beraadslagen omdat het vereiste quorum niet werd bereikt.
De aandeelhouders worden dus opnieuw opgeroepen voor een tweede buitengewone algemene vergadering, op maandag 28 juli 2014 om 9 uur; op het hoofdkantoor, om te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA

- Wijziging van artikel 15 van de statuten “Termijn van de functies van de bestuurders - Vernieuwing van de raad”
- Wijziging van artikel 27 van de statuten “Bestemming en verdeling van de resultaten”
- Volmachten.

Iedere aandeelhouder kan, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit, deelnemen aan deze vergadering of kan er zich laten vertegenwoordigen door zijn/haar echtgenoot/-note, de partner waarmee hij/zij een samenwoningsovereenkomst heeft gesloten of een andere aandeelhouder. Enkel de aandeelhouders die onderhavige hoedanigheid kunnen aantonen zullen worden toegelaten tot deze vergaderingen, zullen er kunnen worden vertegenwoordigd of zullen er via correspondentie kunnen stemmen:

- de houders van aandelen op naam die ingeschreven staan in het register van de vennootschap drie dagen voor de datum van de vergadering.
- de houders van aandelen die met inachtneming van dezelfde termijn een deelnameattest hebben verstuurd, bezorgd via de bevoegde tussenpersoon die de boekhoudkundige registratie van de op een rekening ingeschreven aandelen vaststelt.
De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan deze vergadering ontvangen na verzoek daartoe een toegangskaart.
Aandeelhouders die de vergaderingen niet zelf kunnen bijwonen, kunnen kiezen uit een van de volgende drie mogelijkheden:
- Een volmacht verlenen aan zijn/haar echtgenoot/-note, de partner waarmee hij/zij een samenwoningsovereenkomst heeft gesloten of een andere aandeelhouder;
- Een volmacht verlenen aan de vennootschap zonder opgave van volmachthouder;
- Stemmen via correspondentie.

Een formulier om te stemmen via correspondentie of via volmacht staat ter beschikking van de aandeelhouders die daar uiterlijk zes dagen voor de vergadering om verzoeken via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan NATIXIS Asset Management, 21 quai d’Austerlitz -75013 PARIJS of bij de financiële dienstverlener in België (CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel). Om te kunnen worden verwerkt, moeten deze formulieren minstens drie dagen voor de vergadering toekomen bij NATIXIS Asset Management.

De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie in het Nederlands en het Frans, de laatste periodieke verslagen in het Engels, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, en op de website www.nam.natixis.com (selecteer “All Funds”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd en de www.nam.natixis.com (selecteer “All Funds”).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.


De raad van bestuur.

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.