Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

NATIXIS SOUVERAINS EURO

11.04.2014

NATIXIS SOUVERAINS EURO
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Initieel maatschappelijk kapitaal: 45.735.620 euro
Hoofdkantoor: Immeuble Grand Seine
21 quai d’Austerlitz 75013 PARIJS
393 631 593 R.C.S. PARIS

Wij delen de aandeelhouders van de SICAV Natixis Souverains Euro (FR0000003196– FR0000171233 – FR0010655456) mee dat per 16 april 2014 het minimale bedrag voor bijstortingen is gepreciseerd.

Minimumbedrag voor bijstortingen:
- ”RC”-aandelen: FR0000003196: één tienduizendste van een aandeel;
- ”RD”-aandelen: FR0000171233: één tienduizendste van een aandeel;
- “I”-aandelen: FR0010655456: één tienduizendste van een aandeel;

Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 16 april 2014.
De andere kenmerken van de SICAV blijven gelijk.

De juridische documentatie van de UCIT die alle kenmerken beschrijft, is beschikbaar bij NATIXIS ASSET MANAGEMENT en op de website www.am.natixis.com. Zij kan u ook binnen de week worden toegestuurd na schriftelijk verzoek aan:


• NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Immeuble Grand Seine
21, Quai d’Austerlitz
75634 Paris cedex 13, Frankrijk

of via nam-service-clients@am.natixis.com

De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie in het Nederlands en het Frans, de laatste periodieke verslagen in het Engels, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000

Brussel, en op de website www.nam.natixis.com (selecteer “All Funds”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd en de www.nam.natixis.com (selecteer “All Funds”).

De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.