Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

NATIXIS SOUVERAIN EURO

04.07.2016

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 JULI 2016

Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de accountant inzake de boekjaren afgesloten op 31 maart 2016;
Kennisneming van het bijzonder verslag van de accountant betreffende de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel L 225-38 van het handelswetboek;
Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening, decharge aan de bestuurders;
Bestemming van het resultaat van het boekjaar;
Volmachten.

Convening notice and proxy form

Oproeping

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.