Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

'NATIXIS AM FUNDS'

19.01.2016

Geachte mevrouw, geachte heer,

De Sicav 'Natixis AM Funds' wordt beheerd door Natixis Asset Management, een beleggingsbeheervennootschap van BPCE Group. Natixis Asset Management heeft beslist om de volgende wijzigingen aan te brengen in het Prospectus van de Sicav.

De hierna beschreven wijzigingen zullen van kracht worden op 19 februari 2016.

De documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KIID) en het prospectus van het Fonds, en de laatste periodieke verslagen, die de kenmerken van het Fonds gedetailleerd beschrijven, zijn kosteloos verkrijgbaar:

• Op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management:

NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Immeuble Grand Seine
21 Quai d’Austerlitz
75634 Paris Cedex 13, Frankrijk

Deze zullen binnen één week na ontvangst van een schriftelijk verzoek naar u worden verzonden;

• op de website www.nam.natixis.com.

• of bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd.
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.

 

Luxemburg, 19 januari 2016
Voor de raad van bestuur van 'Natixis AM Funds'.

 

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS (pdf)

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.