Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

Oprichting van een aandeel UNICREDIT voor de SICAV Natixis Souverains Euro

06.08.2015

NATIXIS SOUVERAINS EURO
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht
Hoofdkantoor: 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIJS
Initieel maatschappelijk kapitaal: 45.735.620 euro
393 631 593 RCS PARIS

Wij brengen de aandeelhouders van de SICAV Natixis Souverains Euro (aandeel R (C): FR0000003196, aandeel R (D): FR0000171233, aandeel I (C): FR0010655456 en aandeel N (C): FR0011505098*) op de hoogte van de oprichting van een nieuwe aandelencategorie* 'UNICREDIT', open voor alle inschrijvers en meer bepaald bestemd voor Unicredit.
* Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België


Dit aandeel heeft de volgende kenmerken:
- ISIN-code: FR0012872083*
- Bestemming van de uitkeerbare bedragen: kapitalisatie
- Uitdrukkingsvaluta: euro
- Fractionering in tienduizendsten van een aandeel
- Minimuminleg: 100.000 euro
- Minimumbedrag voor vervolgbeleggingen: één tienduizendste van een aandeel
- Initiële intrinsieke waarde: 1.000 euro
- Maximale inschrijvingsvergoeding die niet toekomt aan de SICAV: 5%
- Maximale terugkoopvergoeding die niet toekomt aan de SICAV: nihil
- Maximale beheerkosten: 0,45% all-in
- Prestatievergoeding: nihil.
* Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België


Deze oprichting zal in werking treden op 10 augustus 2015.
De andere kenmerken van de SICAV blijven dezelfde.
De Documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID) en het Prospectus die de kenmerken van de ICBE beschrijven zijn beschikbaar:
- bij de beheermaatschappij, op schriftelijk verzoek aan NATIXIS ASSET MANAGEMENT, Direction 'Service Clients', Immeuble Grand Seine, 21, quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Deze documenten zullen naar u worden opgestuurd binnen een termijn van acht werkdagen;
- per e-mail naar: nam-service-clients@am.natixis.com;


De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie in het Nederlands en het Frans, en de statuten en de laatste periodieke verslagen in het Engels, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, en op de website www.nam.natixis.com (selecteer België, “All Funds”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd en de www.nam.natixis.com (selecteer België, “All Funds”).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.