Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment

MIROVA FUNDS

27.11.2017

De aandeelhouders van MIROVA Funds worden uitgenodigd om de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap bij te wonen, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op 17 januari 2018 om 10.00 uur.

Le 3 avril 2018, Natixis Asset Management est devenue Ostrum Asset Management.